Vivi övergavs i Colombia som litet barn och adopterades till Sverige. I sin föreläsning tar hon oss med på sin resa genom livet. Hur hon som utlandsadopterad och med ett utseende som tydligt avvek från normen i Sverige, tidigt utvecklade ett omfattande kontrollbehov och ett starkt självhat. Hur hon desperat ville passa in men ständigt påmindes om att hon inte gjorde detHur hon levt ett, för omvärlden tillsynes, stadigt liv men i sin föreläsning ger levande exempel på hur livet med psykisk sjukdom kan te sig bakom kulisserna. Hon delar med sig av händelser, tankar och beteenden som varit typiska för hennes diagnoser men som ingen i hennes omgivning någonsin vetat något om eller kunnat ana. 

När livet närmade sig fyrtio års ålder blev tillvaron än mer överväldigande. En separation och varannan-veckas ensamhushåll med två barn i kombination med nytt krävande jobb ledde till slut oundvikligt till den absoluta botten där en utmattning väntade. Vägen tillbaka var arbetsam men insiktsfull och lärorik.

Vivi avslutar aldrig en föreläsning utan att ge publiken konkreta exempel på vad som hjälpt och fortfarande dagligen hjälper henne att inte falla tillbaka i gamla tankar och beteenden. Hon ger även exempel på vad hon hade behövt i förebyggande syfte för att inte falla så djupt som hon gjort. Vivi är idag utbildad coach, hon ger exempel på verktyg och erfarenheter som hjälpt henne. Att prata om sin historia hjälper både henne själv och andra. Idag drivs hon av att bidra till spegling, förståelse och avstigmatisering av psykisk sjukdom och ohälsa.