Maria Morris Nilsson är en mamma, dotter, syster, granne, kollega och vän. När Maria var 22 år fick hon diagnosen bipolär sjukdom och det har gått 30 år sedan hon insjuknade första gången i en psykos.

Genom sin föreläsning vill Maria dela med sig av berättelser ur sitt liv, för att göra sin egen resa meningsfull men också för att röja fördomar kring psykisk ohälsa och ge hopp till andra att det kan bli bättre bara vi vågar be om hjälp.

Berättar hur hon fann en väg tillbaka

Maria delar med sig av hennes egna strategier och verktyg som har gjort det lättare att leva och resa sig igen. Från när hon trodde att hennes tid i arbetslivet var slut till hur hon fann en väg tillbaka.

Marias föreläsning är öppen, självmedveten, känslig och stark, med hopp som en röd tråd. Det är genom att dela med sig av sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa som Maria vill visa hur vanligt det är med psykisk ohälsa och att det inte är något att skämmas över.