Hjärnkolls samtalsgrupper

Samtalsgrupperna Vi pratar om livet är för seniorer 60+ som är intresserade av att stanna upp och refl­ektera över hur livet blev och dela sina erfarenheter med andra. Det finns grupper för enbart män, enbart för kvinnor och blandade grupper. Grupperna leds av en seniorambassadör som gått en särskild utbildning till att bli samtalsledare.

Grupperna arrangeras av och äger rum på träffpunkter, äldreboenden, bibliotek, församlingar, studieförbund och liknande. Hjärnkoll arrangerar inte själva några grupper, utan står för material och utbildning av samtalsledare. Det är arrangören/beställaren som står för kostnaden. Deltagande i grupperna är gratis.

Är du intresserad av att arrangera en samtalsgrupp?
Du som arbetar på träffpunkt, äldreboende, bibliotek, studieförbund, i en församling, pensionärsförening eller liknande, kan arrangera en samtalsgrupp för dina besökare. Klicka här för intresseanmälan.

Är du intresserad av att gå i en samtalsgrupp?
Du som är intresserad av att gå med i samtalsgrupp kan skicka e-post till senior@hjarnkoll.se, som meddelar den regionala Hjärnkoll-samordnare som är närmast dig. Hjärnkoll anordnar inte själva några samtalsgrupper, utan ansvarar enbart för att utbilda samtalsledare.