Gunilla hade levt under ständig stress och press i många, många år. Som sexbarnsmamma och förskollärare fanns det få möjligheter till återhämtning. Ett av hennes barn, Kevin, har en NPF-diagnos och hon har fått kämpa för att han ska få den hjälp han har rätt till. Om detta föreläser Gunilla och Kevin om tillsammans. 

De första åtta åren som mamma var hon, så gott som, helt ensamstående med de två barnen. När hon sedan träffade en ny man, blev hon så glad, så hon i sin iver och glädje bäddade för traditionella könsroller. 

Gunilla ställde enorma krav på sig själv och hade svårt att säga nej. Hon fick många stressymptom, såsom hjärtklappning, panikångest, sömnsvårigheter, kristallsjukan och tinnitus. Vid flera tillfällen drabbades hon av strokeliknande symptom. Trots alla dessa varningssignaler lyssnade Gunilla inte på sin kropp, hon körde bara på hårdare och hårdare, blev sjukskriven vid några tillfällen, men bara några månader i taget, sedan körde hon på igen. 

Tills en dag när det inte gick längre. Gunilla drabbades av utmattningssyndrom. 

Hon berättar om vägen dit och om vilket stöd och vilken hjälp hon har fått. Ni får veta vad som blev hennes vändpunkt och hur hon kunde börja må bra igen. 

Gunilla vill med sin föreläsning ingjuta hopp och framtidstro och dela med sig av de verktyg hon fått längs vägen. Hon vill berätta sin historia för att på så vis sprida kunskap om psykisk ohälsa. Hon vill visa att det är viktigt att inte ge upp! 

 Med envishet och ett positivt och öppet sinne går det att hitta nya vägar i livet. Öppnas det nya dörrar, våga kliv ut genom dem och du…glöm inte att andas!