Ylva föreläser om hur det är att växa upp i en stulen barndom och aldrig få må bra förrän i livets andra hälft. Berättelsen handlar om växa upp med en förälder med psykisk ohälsa, incest, misshandel och vanvård av barn.

Ylva beskriver vilka skador som utvecklades, både under uppväxtåren men också i  vuxenlivet. Hennes berättelse handlar om en kvinnlig förövare vilket gjorde övergreppen ännu mer osynliga.

Ylva vet hur det är att växa upp med ständig kontakt med barnpsykiatrin utan att få en korrekt diagnos. Ingenstans fanns den trygghet som kanske hade kunnat hjälpa den unga flickan att berätta om det där jobbigaste.

Sent i livet får hon kontakt med en terapeut som gör att hon vågar berätta om det svarta och efter det genomgår hon en behandling som hon, över tid, märker ger resultat. Kontakten med en släkting och mötet med en tillmötesgående terapeut skapade hopp om ett nytt och annorlunda liv än det som varit.

Ylva berättar på ett mycket levande men också mjukt sätt om vad hennes uppväxt gjorde med henne som person.

Om du lyssnar på Ylvas föreläsning om hennes egen berättelse får du möta henne i det svåra men också i det nya livet där hon fortsätter jobba med hjärnans livslånga beteendemönster men också hur hon skapat sig en meningsfull tillvaro med vänner, aktiviteter och handarbete som är en passion som hon bär på.