2024


Okunskap skapar stigma kring psykisk ohälsa bland kvinnor

För att förebygga psykisk ohälsa och minska stigma kopplat till psykisk ohälsa bland kvinnor är ökad kunskap och evidensbaserad forskning avgörande. Svårigheten är att mäta resultaten som ofta är kvalitativa och långsiktiga.

Trots det behöver kunskapen om psykisk hälsa höjas i samhället, bland arbetsgivarna och hos den enskilda för att få bort bilden av att psykisk ohälsa är ett tecken på svaghet eller en brist i personligheten.  

Läs artikel här >>

Maria Sundström - Riksförbundet Hjärnkoll

Riksförbundet Hjärnkoll och Tim Bergling Foundation förebygger psykisk ohälsa i skolan

Maria Sundström - Riksförbundet Hjärnkoll
Maria Sundström, verksamhetschef på Riksförbundet Hjärnkoll
Alexandra Björnsson -Tim Bergling Foundation
Alexandra Björnsson, projektledare skolan på Tim Bergling Foundation

Riksförbundet Hjärnkoll och Tim Bergling Foundation inleder ett samarbete för att förebygga den psykiska ohälsan i skolan. Syftet är att minska stigma och öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa bland ungdomar.

Läs pressmeddelande här >>


Stigmat kring psykisk ohälsa är störst i arbetslivet

Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa anser att stigmat kring psykisk ohälsa är störst i arbetslivet. Undersökningen är gjord av Riksförbundet Hjärnkoll och baseras på resultaten av en enkät som genomfördes 2023.

Läs pressmeddelande här >>

2023


Undersökning visar att mer kunskap om psykisk ohälsa krävs

– Pressmeddelande 16 oktober

Riksförbundet Hjärnkoll presenterar en undersökning som visar att det är viktigt att öka kunskapen och sprida information om psykisk ohälsa.

Undersökningen är baserad på en enkät som har besvarats av Hjärnkolls ambassadörer. Svaren ger inblick i den här gruppens erfarenheter och visar vad som är viktigt att förändra i samhället för att få bukt med stigma kring psykisk ohälsa.

Läs pressmeddelande här >>
Pressbild – Maria Sundström, Verksamhetschef för Hjärnkoll och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)

P4 Göteborg – 19 september

Den 19 september 2023 gjorde P4 Göteborg ett reportage från en samtalsgrupp för äldre män som träffas på Hisingen.

Männen började träffas i en samtalsgrupp med samtalsledare från Hjärnkoll, men har fortsatt träffas efter att samtalsgruppen upphörde.

    • Det finns ju en hel del äldre män som sitter ensamma hemma av olika orsaker. Det är just det att man kan komma samman och diskutera, inte bara problem utan även sånt som är roligt. Idag har vi pratat om fotboll till exempel, säger Olof Rydell som deltar i gruppen. Olof avslutar med att säga:

    • Hoppas att beslutsfattare och politiker lyssnar så att de startar fler sådana här grupper, för det är väldigt, väldigt viktigt.


HRnytt – 15 september

Den 15 september 2023 publicerade tidningen HRnytt en replik av Hjärnkoll.

Repliken gällde en debattartikel från ett företag inom företagshälsovården. Vi skriver att Hjärnkoll behövs för att människor ska vilja och våga söka professionell hjälp eftersom våra ambassadörer fungerar som förebilder, och bidrar till att minska stigma.

Läs hela repliken här: HRnytt – Fler samtal om psykisk hälsa får fler att söka tidig hjälp


Altinget – 24 augusti

Den 24 augusti publicerar Altinget en debattartikel av Riksförbundet Hjärnkoll.

Vi skrev debattartikeln med anledning av att Folkhälsomyndigheten nyligen publicerat ett faktablad om stigma kopplat till ångest som visar att stigmat kring ångestsyndrom är stort och leder till att människor inte söker professionell hjälp. Med hjälp av Hjärnkolls ambassadörer som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och ångestsyndrom är vi med och öppnar upp för samtal kring psykisk ohälsa, skriver vi i debattartikeln.

Läs hela debattartikeln här: Minska stigmat med samtal om psykisk ohälsa – Altinget: Vård och Hälsa


P4 Norrbotten – 26 juni

Den 26 juni 2023 intervjuar P4 Norrbotten en samtalsledare från Hjärnkolls samtalsgrupper och chefen för psykiatrin i Norrbotten.

Intervjun rör Hjärnkolls samtalsgrupper för män 65+. – Det är en utsatt grupp”, säger Bengt Westling, seniorambassadör och samtalsledare på Hjärnkoll. Pernilla Nordkvist, chef inom psykiatrin i Norrbotten, delar bilden och regionen kommer nu titta närmare på gruppen äldre med psykisk ohälsa.

Lyssna på intervjun här: Män över 65 överrepresenterade i självmordsstatistiken: ”Utsatt grupp” – P4 Norrbotten | Sveriges Radio


Mitti Stockholm – 8 juni

Den lokala Stockholms-tidningen Mitti Stockholm publicerar den 8 juni 2023 ett reportage om Hjärnkolls samtalsgrupper för män 65+.

I artikeln intervjuas både samtalsledaren Thomas Cohn och deltagaren Henry Gustavson. – Det finns verkligen ett behov, säger deltagaren Henry Gustavson och fortsätter:

– Kvinnor har nätverk och tröstar varandra. Hittar på saker kulturellt och så. Män biter ihop och går sin egen väg, och i många fall går det olyckligt.

Läs hela reportaget här: Här kan män över 70 snacka om livet | Mitt i


Socialpolitik – 23 maj

Den 23 maj 2023 publicerade tidningen Socialpolitik en intervju med Maria Sundström, verksamhetschef för Riksförbundet Hjärnkoll. Så här säger Maria Sundström bl.a i intervjun:

– Just nu är det viktigt att förändra attityderna i samhället så att människor med psykisk ohälsa får bättre möjligheter att vara en del i samhället med tanke på arbete, utbildning och socialt liv.

Läs hela intervjun här: Hjärnkoll: ”Svara på vår enkät” – SocialPolitik


Socialpolitik – 5 maj

Den 5 maj 2023 publicerar tidningen Socialpolitik en debattartikel av Riksförbundet Hjärnkoll.

Kampanjdagen 5 minuter 5 maj-dageinstiftades 2009 och syftar till att öka öppenheten om psykisk ohälsa. Den här dagen uppmanar vi alla att prata i fem minuter om psykisk hälsa. Samtal om psykisk hälsa förbygger psykisk ohälsa: Ändå visar undersökningar att det är långtifrån självklart att prata om sitt mående.

Läs hela debattartikeln här: 5 minuter för bättre psykisk hälsa – SocialPolitik