Intervju med Maria Sundström
Verksamhetschef på Riksförbundet Hjärnkoll

Psykisk ohälsa – Att våga prata om ämnet


Psykisk ohälsa kan vara ett tungt och svårt ämne att prata om

Riksförbundet Hjärnkoll strävar därför efter att minska stigmat kring psykisk ohälsa. Maria Sundström hoppas att verksamheten ska få människor att våga öppna upp och prata om ämnet.

Tre av fyra svenskar har direkt eller indirekt erfarenhet av psykisk ohälsa. Begreppet psykisk ohälsa inbegriper allt från psykiska sjukdomar till andra psykiska besvär som negativt påverkar vardagen och välbefinnandet.

— Allt fler personer upplever en försämrad psykisk hälsa, därför är det viktigt att vi kan tala öppet om det. Det visar också forskningen: att prata om ämnet hjälper både den som berättar och den som lyssnar, säger Maria.

Maria poängterar att det inte endast är statens uppgift att ta tag i frågan om samhällets psykiska välmående. Även företag och medmänniskor kan hjälpa andra att må bättre.

Alla bär ansvar för det psykiska välmåendet

— Arbetsgivare kan främja de anställdas psykiska välmående genom att hålla en öppen dialog, så att man faktiskt törs prata om ämnet. Samtidigt har varje individ ett ansvar i hur man möter personer som mår psykiskt dåligt.

Så jobbar Hjärnkoll för att förbättra den psykiska hälsan

Hjärnkoll strävar efter att få människor att våga prata mer om ämnet. Riksförbundets kärnverksamhet består av omkring 300 ambassadörer som åker runt och föreläser till exempelvis arbetsplatser och skolor om deras erfarenheter av psykisk ohälsa.

Målet med ambassadörernas berättelser är dock inte endast att sprida kunskap om ämnet, utan att inspirera människor att våga öppna upp. Genom att lyssna på andras berättelser kan man få mod att berätta om sin egen psykiska hälsa.

Maria vill slutligen förmedla ett viktigt budskap både till medmänniskor och de som lever med psykisk ohälsa:
— Det är oerhört viktigt att vi pratar om ämnet, för det är i människomöten som stigmat får fäste. Våga prata, våga fråga, och våga lyssna.

Text: Nathalie Ehrström från tidningen Folkhälsa