Helene Stenbro är utbildare, autist, fembarnsmamma och driver kontot Autistiskt perspektiv på Facebook och Instagram. 

Hon brinner för att ändra synen på autism. 

Helene fick sina diagnoser, autism och ADHD, i vuxen ålder och berättar bland annat om hur utredningen gav blandade känslor och om kampen för att få utredningar för barnen.
Hon ger en nyanserad bild av vad autism är, och hur autister kan vara, tänka, känna och kommunicera.
Hur man kan förstå sitt autistiska barn och varför är det så viktigt att barnen själva förstår sin autism.

Hur man lever som autist i en värld som inte är anpassad efter autister och hur maskering kan leda till utbrändhet

Bland hennes fem barn finns autism, ADD, selektiv ätstörning, selektiv mutism och skolskada (hemmasittare).