Under Anna-Karin Söderbergs föreläsning får vi följa med på hennes resa genom mobbning, återkommande svåra depressioner, missbruk som är annat än alkohol och narkotika samt vad djuren betyder för hennes psykisk hälsa.

Anna-Karin är född, uppvuxen och boendes i Uppsala. Med föräldrar som hade några av Sveriges värsta kriminella som vänner så var framtiden utstakad för Anna-Karin och hennes bror enligt lärarna i skolan. Under sin uppväxt på 1970-talet blev Anna-Karin mobbad, men skolan gjorde då inget åt det. Lärarna lyckades inte få Anna-Karin intresserad av skolämnen, en problematik hon tror beror på ADHD och Asperger syndrom. Det resulterade i att hon då inte brydde sig om ämnet läraren undervisade i.

Anna-Karin lever idag med återkommande svåra depressioner och kämpar med att få verktyg för att både hantera depressionerna och matmissbruket.

Vill visa andra att det går att leva ett bra liv trots psykisk ohälsa

Det som gjorde att det vände för Anna-Karin var att en läkare gick utanför sitt kompetensområde och skickade henne till psykakuten. Där fick hon de första verktygen till återhämtning. Att börja föreläsa genom Hjärnkoll Uppsala var också en vändpunkt, att få visa andra att det går att leva ett bra liv trots psykisk ohälsa. Som brukarrevisor inger man också hopp och kan visa andra att det går att återhämta sig tillbaka till arbetslivet.

Anna-Karin vill genom sina föreläsningar öka förståelsen hos samhällets aktörer för vad det kan innebära att leva med psykisk ohälsa. Hon berättar öppet om vilka spår mobbningen satt, vilka spår depressionerna sätter och hur det är att leva med en missbrukspersonlighet, samt vad djuren betyder för den psykiska hälsan.

Anna-Karin föreläser för alla som är intresserade och vill lära sig mer om hur det är att leva med psykisk ohälsa.