Anna-Karin Söderberg föreläser om hur svåra depressioner, mobbning och matmissbruk har påverkat henne livs och vilken stor betydelse djuren har haft i hennes återhämtning.

Anna-Karin delar med sig av hur det är att leva med återkommande svåra depressioner, hur mobbningen har påverkat hennes uppväxt och vuxenliv och hur sitt matmissbruk. Också vad djuren har betytt och betyder för henne. Anna-Karin gillar att få använda skallen och är en liten teaterapa, problemlösare och organisatör.