Janna-Li föreläser även om sina erfarenheter av psykiatrisk slutenvård, med fokus på Brukarstyrd Inläggning.

Janna-Li är HBTQ och berättar gärna om att vara ”neuroqueer”, det vill säga kombinationen autistisk och HBTQ. Hon beskriver hur det är att leva sitt liv utanför normen och sin upplevelse av att aldrig riktigt passa in någonstans.

Att leva med selektiv ätstörning (arfid) och perceptionsstörningar, som en del av sina autistiska svårigheter är också något Janna-Li är intresserad av att prata om. Hon kan även gärna prata om LSS ur ett brukarperspektiv, samt om sina upplevelser som förälder till barn med problematisk skolfrånvaro.

Janna-Li är musiker och sjunger sina egna låtar som en del av sin berättelse.
Janna-Li blev som barn och tonåring utsatt för sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering. Detta ledde till svår psykisk ohälsa, och långa inläggningar på BUP. Hon fick till slut hjälp på ett privat behandlingshem, och mådde bra i många år. Hon träffade sin nuvarande partner och de skaffade barn.

Men barnens svårigheter och föräldraskapets utmaningar blev allt större. Barnen fick stora problem i skolan. Janna-Li drabbades av utmattning och hennes gamla trauman gjorde sig påminda igen. Hon drabbades återigen av svår psykisk ohälsa, som på nytt ledde till flera långa inläggningar inom psykiatrin.

Vändpunkten
2017 fick Janna-Li till sist göra en psykiatrisk och neuropsykiatrisk utredning. Hon fick en komplex PTSD-diagnos med dissociationsproblematik och en autismdiagnos. Detta ledde till att samhället fick möjlighet att ge henne rätt stöd och hjälp, och att Janna-Li själv äntligen fick en karta och kompass för att förstå sina svårigheter. Det blev vändpunkten och sedan dess har hon mått allt bättre.

Hur livet ser ut idag
Janna-Li har idag förmånen att arbeta med sina specialintressen; musik, skapande och människor. Hon arbetar inom Svenska Kyrkan och på Folkuniversitetet. Hon lever ett rikt och givande liv, trots sina autistiska svårigheter och sin dissociationsproblematik. Sin autism kommer hon alltid behöva leva med. Att hon är autistisk ser hon idag mest som en superkraft, och autismen gör att hon är världens bästa mamma till just sina barn.

Videoklipp när Janna-Li sjunger en av sina låtar >>