Kiriakos föreläser om sin väg tillbaka till livet och arbetslivet efter 15 års sjukdom. Han berättar bland annat om barndomens mobbing, situationen som kroniskt sjuk, utanförskap och att söka sin identitet samt om samhällets press och förväntningar. Trots tuffa år talar han hoppfullt om hur man hittar framtidstro och lyckas följa sina drömmar.

Som barn invandrade Kiriakos till Belgien och resan tar avstamp i hur han som invandrat barn med en ADHD-diagnos fick möta mycket mobbing. När han var ungdom åkte han till Grekland för att söka sina rötter och efter fem år med mycket inre arbete flyttade han slutligen till Sverige.

Kiriakos har genomgått många prövningar; skilsmässa, cancerbesked, ätstörningar och diagnosticerats med ADHD, PTSD, ångestsyndrom, ätstörningar, depression, kroniskt smärta i 50% av kroppen och utbrändhet. Följ hans väg tillbaka från 15 år med sjukersättning till att arbeta med att använda sin egen erfarenhet för att hjälpa andra människor med psykisk ohälsa att må bättre.

Djur hjälpte till i återhämtningen

Idag lever Kiriakos lycklig på landet och har fast jobb inom psykiatrin. Han har köpt en häst och börjat rida, cykla, motionera, och är nu bästa vän med maten. Kiriakos har börjat skriva en bok om hur hans återhämtningresa med hästen gick till.

Kiriakos vill förmedla hopp, framtidstro och att det är aldrig försent i livet, oavsett ålder och oavsett hur tufft livet är och har varit! Sina föreläsningar anpassar han efter gruppen och använder sig gärna av musik, humor, bilder och improvisation. Han kan också hålla workshops, diskussioner och studiecirklar och är utbildad Peer supporter inom psykiatrin.