Kiriakos Backis föreläser om sin erfarenhet av ADHD, PTSD, ångestsyndrom, ätstörningar, depression, kroniskt smärta i 50% av kroppen, utbrändheten, mobbning och utanförskap.

I sin föreläsning berättar Kiriakos om vägen tillbaka till livet och arbetslivet efter 15 år sjukdom och betydelsen av kultur, mat, träning och djur i sin rehabilitering.

Kiriakos delar med sig av sin erfarenhet av att vara kroniskt sjuk, utanförskap, samhällets press och förväntningar, bemötande hos myndigheter, positivitets- och ätstörningar, hur man skapar hopp och framtidstro i livet trots alla motgångar.

Kiriakos talar fyra språk: Franska, grekiska, svenska och engelska.