Per föreläser om sitt liv med sent diagnostiserad bipolär sjukdom typ 2 och NPF (attentiv ADHD / förr ADD) vilket också ledde till ett mångårigt alkoholmissbruk.

Mot den bakgrunden får du följa med Per på en kuperad rallysträcka genom klassresor, livskriser och olika perspektiv på livet. Från arbetargrabb till civilingenjör, högavlönad chef och ledarskapskonsult till ekonomisk och social utsatthet.

”En dyrköpt utbildning som jag inte rekommenderar någon” och ”den viktigaste och mest utvecklande posten i mitt CV”. Detta är ett par saker som Per uttryckt om åren genom krasch, återhämtning och sitt fortsatta arbete med sig själv och sin hälsa. Den personliga utveckling en kris kan leda till.

Per kan lägga tyngdpunkten i sin berättelse om sitt liv med psykisk ohälsa runt till exempel:

  • ledarskap, medarbetarskap och arbetsplatskultur
  • normer och privilegier
  • personlig utveckling
  • psykiatrisk vård och samsjuklighet
  • primärvård och företagshälsovård
  • kulturell inverkan av att vara man och uppvuxen i ett arbetarhem på landsbygden
  • familj och medberoende
  • psykisk ohälsa och utsatthet, social och ekonomisk
  • vad det kan innebära att ”våga prata”

Per är en rutinerad föreläsare samt ledare av stora möten och workshops mm. Han utmanar gärna och vill att ni går hem med frågor till er själva. De är viktigare än svaren enligt hans tycke. För första gången i livet föreläser han numera om ett ämne han riktigt brinner för vilket ni säkerligen kommer att märka.


Mer om Per:

Samtal i St Paul – Per är arbetargrabben som blev chef, men förlorade allt pga alkoholen