Jag vill berätta om min återhämtning från svår psykisk ohälsa. Vad som hjälpt mig på vägen till att idag ha ett väldigt väl fungerande liv. Från tvång, ångest och psykoser till att idag arbeta inom psykiatrin, släppt sju musikalbum på Spotify och bandcamp och vara lyckligt gift sedan drygt fyra år. Möjligt att jag har vissa musikinslag i mina föreläsningar.

Har varit i slutenvården, bott i gruppboenden, varit i sysselsättning och haft boendestödjare.

Jag är ambassadör för Hjärnkoll för att minska stigmat kring psykisk ohälsa. Utbildad i att leda Etikcafè. Har föreläst tidigare för gymnasieskolor, bostadsföretag, fontänhuset, Farsta stadsdelsnämnd, boenden och boendestödjare.

Arbetar idag med: återhämtningsinriktat förhållningssätt, för bostadsföretag, brukarrevisioner och brukarstöd.

Diagnoser: Schizoaffektivt syndrom, OCD.