Mikael Tell föreläser om sin återhämtning från svår psykisk ohälsa, schizoaffektivt syndrom och OCD. Från tvång, ångest och psykoser till att idag arbeta inom psykiatrin och vara lyckligt gift.

I sin föreläsning berättar Mikael om sina erfarenheter av slutenvården, att ha bott i gruppboenden, varit i sysselsättning och haft boendestödjare.

Med sju släppta musikalbum (Spotify, Bandcamp) ger Mikael möjligheten till att ha musikinslag i sina föreläsningar.

Mikael är Hjärnkollambassadör för att han vill minska stigmat kring psykisk ohälsa. Han har erfarenhet från att ha föreläst på bland annat gymnasieskolor, bostadsföretag och boenden.

Idag arbetar Mikael med återhämtningsinriktat förhållningssätt, för bostadsföretag, brukarrevisioner och brukarstöd.