Pepe har levt med odiagnostiserad ADHD under större delen av sitt liv och vill nu inspirera andra, samt tala om vikten av att ta ansvar för sitt liv och mående. Han delar med sig av lösningsfokuserade strategier och tydliga förklaringsmodeller, vilka kan vara till nytta för dig som har en ADHD-diagnostiserad i din närhet, barn, partner, elev eller kollega.

Diagnosen ses av vissa som en superkraft, för andra att inspireras av, men som också kan göra att man känner sig ”existentiellt rastlös”.

Som utbildad lärare, fritidsledare och behandlingsassistent har Pepe mångårig erfarenhet av att arbeta med människor. Kombinationen av sin diagnos & allt sitt arbete gör att han har erfarenhet från båda sidorna av diagnosernas svårigheter.

Under flera år har Pepe föreläst för skolpersonal, anhöriga, idrottsföreningar, barn & elevhälsan samt öppna föreläsningar för alla med intresse.
Nedan finns länkar till poddar som Pepe deltagit i samt sin sida på facebook;

 

PODDENADHD-läraren Pepe De Neergaard – skolan, träning & existentiell rastlöshet
BEROENDEPODDENIntervju med adhd-läraren Pepe de Neergaard
FACEBOOK