Jag vill bidra till andra människors välbefinnande, utveckling och hälsa.

Jag är idag fullt frisk, har mer energi än någonsin tidigare och verksam inom flera olika områden och jobbar numera bara med det jag brinner för, det där jag känner djup inom mig, och känner är långsiktigt hållbart och meningsfullt.

Jag föreläser om min egen utbrändhet, min story och vägen tillbaka till ett meningsfullt och värdigt liv. Jag blandar högläsning ur min kommande bok med verkliga exempel om hur färre ska göra mer, resultatorienterade chefer fokuserar på sin kortsiktiga bonus och väldigt lite på hur på medarbetare mår. Vägen dit, tidiga symtom, tiden under rehabilitering och nervsystemets funktion samt min väg tillbaka till ett värdigt och meningsfullt liv med mer energi och livsglädje.