Genom sin föreläsning vill Michael Dömstedt bidra till andra människors välbefinnande, utveckling och hälsa genom att berätta om sin egen erfarenhet av utbrändhet. Vägen dit, tidiga symptom och vägen tillbaka till ett meningsfullt liv med mer energi och livsglädje.

Michael är idag fullt frisk, har mer energi än någonsin tidigare och verksam inom flera olika områden och jobbar numera bara med det han brinner för, det där han känner djup inom sig, och känner är långsiktigt hållbart och meningsfullt.

Michael föreläser om sin egen utbrändhet, sin story och vägen tillbaka till ett meningsfullt och värdigt liv. Han blandar högläsning ur sin kommande bok med verkliga exempel om hur färre ska göra mer, resultatorienterade chefer fokuserar på sin kortsiktiga bonus och väldigt lite på hur på medarbetare mår. Vägen dit, tidiga symtom, tiden under rehabilitering och nervsystemets funktion samt sin väg tillbaka till ett värdigt och meningsfullt liv med mer energi och livsglädje.