Under Greger Björklunds föreläsning får vi följa hans livshistoria, om erfarenheter av konflikter med skolan, barnavårdsnämnden och polisutredningar. Genom berättelsen vill Greger ge hopp och förståelse till de som lyssnar. 

Greger är född och uppvuxen i en by utanför Överkalix. Under hela sin uppväxt var han överaktiv och med koncentrationssvårigheter blev skoltiden svår, han upplevde emellanåt nedstämdhet.

Vid 15 års ålder flyttade Greger hemifrån, för att utbilda sig till snickare. Under den tiden började han dricka alkohol som han upplevde var positivt, men drickandet ökade och blev till slut ett beroende. Följderna blev att flera äktenskap misslyckades.

På 90-talet gick Greger på behandling, vilket gav honom en ny inriktning i livet. Arbetet i byggbranschen blev den centrala delen i hans liv, som resulterade till att han blev arbetsnarkoman. Efter några år blev Greger anställd i en organisation som uteslutande hjälpte missbrukare till behandling.

Vid 57 års ålder fick Greger en utredning som visade att han hade ADHD, Dyslexi och Bipolär sjukdom. Det gav honom insikt och kunskap om sig själv, uppväxten och det liv han hade levt.