Hjärnkolls Seniorambassadörer

För att kunna förebygga, fånga upp och motverka äldres psykiska ohälsa, och ge äldre rätt sorts stöd, behövs mer kunskap och större förståelse hos både vård- och omsorgspersonal och frivilliga. Ett bra sätt att öka sin kunskap och förståelse är genom att lyssna till människors personliga erfarenheter och berättelser.

Hjärnkolls Seniorambassadörer föreläser på ett personligt sätt om sina egna erfarenheter av att åldras med psykisk ohälsa – inklusive allt från oro och nedstämdhet till diagnoser, som kan ha funnits med under livet eller kommit på senare år. De berättar både om det svåra och om att mycket faktiskt blir bättre med åren.

Seniorambassadörerna kan föreläsa på vårdkonferenser, vårdutbildningar, kompetensutvecklingsdagar, arbetsplatsträffar (APT), fokusgrupper, panelsamtal och liknande. De anlitas av kommuner, regioner, myndigheter, skolor, vård och privata företag.

Så boka in en seniorambassadör NU. Välkommen.