Andreés föreläsning handlar om den resa han har gjort från den tidiga barndomen till det vuxna livet, och hur han klarat sig igenom många saker han stött på. 

Andreé är född 1992 och bodde som riktigt liten i Flemingsberg i Stockholmstrakten, men har i större delen av sitt liv bott i Piteå i Norrbotten. Han har lång erfarenhet av föreläsningar, ett intresse som började vid 26 års ålder när han kom i kontakt med ABF. Där fick han möjligheten att berätta om sig själv och hans diagnos inför publik. Han har många gånger berättat om vilka utmaningar det har varit med att leva med Aspergers syndrom, på skolor och i arbetslivet. Andreés intresse av att prata om psykisk ohälsa fick honom att engagera sig inom Hjärnkoll, och utbildade sig till Hjärnkollambassadör.

Hans insikt om sig själv förändrade livet

Trots att Andreés diagnoser fått honom att tänka annorlunda än många andra, och att psykiska ohälsan gav ökade svårigheter för att hitta strategier i vardagen, har han aldrig gett upp. I vuxen ålder har han förmågan att förstå att hans problematik inte behöver vara hinder. Han har lärt sig att man kan lyckas genom att vara i rätt miljö. Det har han bevisat genom att hitta en fristad i ett kontorsjobb, efter en lång tid av motgångar på tidigare arbetsplatser. Han vet att det går att ge andra människor ökad kunskap genom att visa den förmåga man har.