I Tina Essners föreläsning berättar hon om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och missbruk, med tyngdpunkten på diagnoserna PTSD, dyslexi och depression. Hon delar även med sig av erfarenheten av öppenvård, behandlingshem, tvångsvård och psykiatrisk slutenvård.

Tina föreläser utifrån hur hennes diagnoser och det sociala sammanhanget hon befann mig i ledde till ett destruktivt missbruk. Hon berättar om sin väg ut ur missbruket och de verktyg och metoder som utifrån hennes diagnoser har gjort vardagen lättare att hantera. Tina framhåller vinsterna med ett drogfritt liv och poängterar att ingenting är omöjligt. Också hur viktigt bemötandet från professionen är.

Tina är utbildad socionom och beteendevetare och jobbar idag som ungdomsbehandlare inom öppenvården. Hon har erfarenhet av LARO, läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, sedan 2014, och kan berätta vad det har inneburit i hennes tillfrisknande.