Presentation
Tara växte upp i Stockholm med skilda föräldrar. Hon började må dåligt och ha ångest redan som litet barn. När hon var 9 år började hon självskada, vid 12 års ålder utvecklade hon ätstörningar och vid 15 års ålder så drack hon varje kväll för att kunna sova. Skolan fungerade bra men behövde tidigt anpassas då hon ofta mådde alldeles för dåligt för att närvara. Tara fick då ett specialanpassat schema, men tyvärr förmådde hon inte fullfölja gymnasiet.

När Tara var liten gick hon hos BUP och dagen hon fyllde 18 sattes en felaktig EIPS-diagnos. Hon blir sedan diagnostiserad med bipolär typ 1 och de följande 5 åren blir det ca 30 besök inom slutenvården. Hon testar alla mediciner och dom vet inte vad dom ska göra av henne. Utöver detta lever Tara ett mycket destruktivt liv fyllt av övergrepp, självskada och misär.

Vändningen
Taras alkoholmissbruk eskalerar och till slut söker hon hjälp. I och med nykterheten så blir dom bipolära skoven färre, Tara har lärt sig att tolka sina signaler och tidiga tecken, och jobbar proaktivt mot sin sjukdom. Men sjukdomen utvecklar sig och ger mer psykotiska symtom, varpå schizoaffektivt syndrom sätts som diagnos. Under fortsatt nykterhet och god kontakt med psykiatrin blir Taras liv mer lätthanterligt, hon jobbar heltid, pluggar upp betyg på komvux, har långa relationer och skaffar barn. Kaoset i huvudet blir tystare och Taras liv lättare.

Men något är lite fel och en utredning för ADHD inleds, under den framkommer det att Tara har komplex PTSD då hennes trauman från barndomen gett bestående men. En behandling mot PTSD inleds och efter färdig behandling får Tara även en ADHD-diagnos.

Tara lever idag ett vanligt svensson-liv med flera barn, är gift och jobbar heltid inom vården. Hon har snart pluggat klart gymnasiet och planerar att fortsätta plugga till lärare. Hon äter idag bara en medicin och har varit nykter i snart nio år. Tara har fyllt 30, även om ingen omkring henne trodde att hon skulle göra det.

Tara vill med föreläsningen visa att livet inte måste vara kört, man är inte dömd till något bara för att man lever med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan är inte bara det du är och man väljer själv om det är en styrka eller en svaghet.

Hon föreläser även om slutenvård, samsjuklighet, missbruk och alla typer av självskada. Även erfarenheter av övergrepp och komplex PTSD. Föreläsningen är öppen och ärlig och alla frågor är välkomna!