Lilly fick diagnosen ADHD under år 2011, efter en tids medicinering och en second opinion fick hon även diagnosen Asperger år 2013. Lilly tycker inte själv att livet varit jättejobbigt, men i perioder har hon inte orkat ta sig upp ur sängen, och vanliga behov som mat och sömn har varit svåra att få ordning på. Lillys vilja att hjälpa andra och tendens att glömma sig själv, har lett till ohälsa och sjukskrivning i långa perioder.
För Lilly har hennes hälsa alltid handlat om balans. Balansen mellan sin vilja att finnas för andra, aktiviteter, vila och att ta hand om sig själv.

Delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter

Idag arbetar Lilly aktivt med att ta hand om sig själv. Hon jobbar med att passa tider, komma tillbaka till arbetslivet och samtidigt hålla en bra balans hemma, med städning, matlagning och allt annat som ska till för att få en fungerande vardag. Lilly sjunger, målar och virkar till och från. Idag är hon en godkänd Qi-gonginstruktör, har lärt sig olika meditationsformer och tekniker, som hon kan ta till när det blir lite mycket i tillvaron.  Lilly fortsätter successivt att utbilda sig inom alternativmedicin och siktar på att kunna dela sina kunskaper för att hjälpa fler.

Att sprida glädje, kärlek och hopp är något som alltid varit viktigt

Under en föreläsning med Lilly får vi ta del av händelser som tagit mycket kraft och tid att återhämta sig från. Lilly pratar om hur det kan se ut i en familj där flera av dem har diagnoser samt vännernas betydelse. Hon lyfter även hur man kan ändra sitt tankesätt när det kommer till bemötande, vad skolan och samhället bör tänka på, när det gäller dem som kanske inte riktigt passar in i mallen. Genom sin berättelse vill Lilly även förmedla värdet av tidiga insatser, att det är viktigt med samma målinriktning, som utgår från individen.

Med sina erfarenheter som grund kan hon vara med i utvecklingsarbetet inom olika verksamheter, som skola, boendestödjare, träffpunkter/sysselsättningar, vård etc.

Lilly vill med föreläsningarna öka medvetenheten och förändra bemötandet. Hon vill lyfta det som är bra med diagnoserna och visar med exempel hur livet kan vara värt att leva, även om det är kämpigt och svårt ibland. Att sprida glädje, kärlek och hopp är något som alltid varit viktigt för Lilly.

Lilly kan anpassa sin föreläsning efter olika målgrupper och teman, exempel:

  • ADHD & Aspberger Bemötande
  • Utan jobb får man ingen semester
  • Jag är inte min diagnos

Hör av dig till Hjärnkoll för att veta mer.