Att vara beroende är en känslomässig sjukdom som kan drabba vem som helst

Under Peter Jacobssons föreläsning får vi möta människan bakom beroendesjukdomen och ta del av hans verktyg för att byta isolering mot gemenskap. Vi får också höra om hur Peter efter att själv varit drogfri i över 20 år förlorade sin dotter i en överdos och hur han med hjälp av sorgebearbetning och gemenskap tagit sig igenom. Peter vill poängtera att beroende är en sjukdom som drabbar hela familjen och alla runt omkring.

Som barn hade Peter det trassligt hemma och kände sig alltid annorlunda och att han inte dög som den han var. Trots att han var begåvad så hamnade han i OBS-klass, han beskriver det själv som att han straffade ut sig för att bli sedd och lyssnad på. Han blev utåtagerande i ett försök att fly ifrån sig själv. Han började tidigt började med droger för att manipulera sina tillkortakommanden.

Att vara beroende är att gömma sig bakom olika masker
Peter levde i ett 30 år långt missbruk där allt såg bra ut på ytan med familj, hus, bil och jobb. Men bakom fasaden dolde sig ett tungt missbruk, stort lidande och trassliga relationer.

Peter blev tvungen att slå i sin personliga botten innan han kände att han blev tvungen att ta hand om verkligheten som den såg ut. Han sökte en gemenskap där han kunde hitta ett sammanhang tillsammans med andra som hade liknande erfarenheter. Han lärde sig med tiden att äga sin historia och sluta vara ett offer. Han har genom åren tagit mycket hjälp av självhjälpsgrupper och beskriver hur han hela tiden måste fortsätta att arbeta med sig själv.

Peter har gått igenom svåra stunder senare i livet, bland annat då hans dotter insjuknade i beroendesjukdomen och maktlösheten han kände då han inte kunde rädda henne. När han till sist förlorade henne i en överdos var det genom gemenskapen med andra och sorgebearbetning han kunde ta sig igenom.

Ger bort vad han själv har fått
Idag har Peter varit drogfri i 25 år och har de senaste 20 åren föreläst om sin beroendesjukdom.  Han driver också sedan 1999 tillsammans med en kollega ett stödboende och öppenvårdsbehandling för personer med psykisk ohälsa och beroende där han, som han själv uttrycker det, ”ger bort vad han själv har fått”.

Peter berättar på ett öppet, varmt och inspirerande sätt om sina erfarenheter av beroendesjukdomen och livet. Han pratar om tunga ämnen med värme och humor vilket får publiken att känna hopp och att det aldrig är så illa att det inte kan bli bra. Peter vill visa att du kan göra vad du vill med ditt liv, att du äger din historia och inte är ägd av den.