Under Agneta Huddings föreläsning får vi följa med på en tung och lång vandring genom psykiatrisk slutenvård, svårt självskadebeteende och diagnoser som Bipolär sjukdom samt Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, lite växelvis.

”Det är nyårsafton 1989 och jag kliver ut på trappan till Härnösand Domkyrka. Jag är 26 år, och har precis blivit prästvigd. Jag börjar det nya decenniet som prästen i den lilla församlingen i hjärtat av det vackra Jämtland. Det börjar bra men efter bara tre år brakar hela min tillvaro samman, jag blir sjuk och jag blir intagen på min första psykiatriska slutenvårds-avdelning. Jag fastnar i ett starkt och envist självskadebeteende. Där och då startar en 30 år lång kamp tillbaka till ett värdigt liv.”

Hennes föreläsning andas hopp om liv, i en mycket svår tid. ”Det går att komma tillbaka. Det kan till och med bli bättre än det var vid startpunkten”, säger hon.

Hennes många år inom den psykiatriska slutenvården har gett henne mycket att berätta, allt utifrån egna erfarenheter. Några specifika ämnen kan vara:

  • Hur det är leva med psykisk ohälsa
  • Hur det är att leva med borderline
  • Varför skada sig själv
  • Rättspsykiatrisk vård med självskadebeteende
  • Bemötanden i vården
  • Delaktighet i vården
  • Återhämtning från psykisk sjukdom – hur går det till?
  • Egen livsberättelse kryddat med delar av ovanstående