Hjärnkollambassadören Abdinassir vet vad det kan innebära att vara förälder till barn med autism. Han vet också vad det kan innebära att själv drabbas av utmattning och som en följd även bli sjukskriven.

Med värme och hopp skildrar Abdinassir hur livet inte riktigt blev som det var tänkt. Det blev neuropsykiatriska utredningar, besök på alla särskolor i hela Stockholm, anhörigkurser och dagliga samtal med skoltaxin. Men det blev också många framsteg, en stark gemenskap och inte minst –  en varm och nära familjerelation.

Genom sin berättelse ger Abdinassir exempel på konkreta verktyg som har fungerat för honom och hans familj. Vikten av att själv skaffa sig kunskap är något han ständigt återkommer till.

Abdinassir växte upp i Somalia och Kenya. Sedan många år tillbaka är han bosatt i Stockholm. Han har examen i litteraturvetenskap och statsvetenskap och arbetar idag han som handläggare på en myndighet.

Som Hjärnkollambassadör föreläser Abdinassir på både svenska och somaliska.