Maria är anhörig till familjemedlemmar med autism, ADHD samt OCD (tvångssyndrom). Maria beskriver det dagliga livet i en familj där flera medlemmar har neuropsykiatriska diagnoser, och hur det påverkar hela familjen. Hon delar med sig av olika strategier för att få vardagen att fungera smidigare.

Maria är lärare på utbildningen ”Autism – ett annorlunda sätt att tänka” på Mora Folkhögskola.