I Maria Hellstens föreläsning beskriver hon det dagliga livet där flera familjemedlemmar har neuropsykiatriska diagnoser och hon delar med sig av vilka olika strategier som har gjort vardagen lättare.

Maria Hellsten är anhörig till familjemedlemmar med autism, ADHD samt OCD (tvångssyndrom). Hon beskriver det dagliga livet i en familj där flera medlemmar har neuropsykiatriska diagnoser, och hur det påverkar hela familjen. Maria delar med sig av olika strategier för att få vardagen att fungera smidigare.

Maria är lärare på utbildningen ”Autism – ett annorlunda sätt att tänka” på Mora Folkhögskola.