Julia föreläser om dessa ämnen i relation till patienters rättigheter, återhämtning, kreativitet och entreprenörskap.
Hon är aktuell med boken Hysterikan: En konstnärs berättelse om psykos och lever idag delvis på sitt konst- och författarskap.

Erfarenhetsområden:
– Psykos
– Suicid
– Tvångsvård
– Feldiagnos
– Patienträttigheter
– Återhämtning

Föreläser även om psykisk ohälsa i relation till:

  • Entreprenörskap
  • Kreativitet
  • Samhällsengagemang och agens