Veronica Malm föreläser om bland annat om sin återhämtningsresa, varför kroppen sa ifrån, symtomen före, under och efter insjuknandet.

Veronica fick diagnosen utmattningssyndrom våren 2014. Hon delar med sig av sin återhämtningsresa, varför kroppen sa ifrån, symtomen före, under och efter insjuknandet, kommunikationen med myndigheter, behandling, egna strategier med mera. Hon svarar på frågor som ”hur kan ett återhämtningsinriktat förhållningssätt på jobbet se ut?”

Veronica förtydligar och går också igenom skillnaden mellan utmattningssyndrom och utmattningsdepression.

Idag jobbar Veronica på Hjärnkoll Uppsala län och är procent för procent på väg tillbaka. Målet är 100%.