Carola Embretsen har sedan tonåren haft psykiska besvär, och insjuknade i en djup mångårig depression som 26-åring och utvecklade parallellt även tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom och social fobi. Genom sina erfarenheter har Carola lärt sig att hitta metoder och förhållningsätt för att leva ett fungerande och meningsfullt liv idag. 

Carola berättar i sin föreläsning om hur hon i tidiga tonåren utvecklade en stark oro och en känsla av ständig nedstämdhet. Där och då trodde hon att det var så som alla tänkte, mådde och kände. Först som 23-åring när hon efter bara en kort tid i arbetslivet insjuknade i utmattningssyndrom började hon förstå att de tunga känslor och den ständiga oro som hon burit på sedan tonåren inte var något som alla kände.

Som 26-åring insjuknade hon i en lång depression, utvecklade tvångssyndrom och generaliserat ångestsyndrom samt social fobi. 2012 fick hon diagnosen bipolär sjukdom som var en förklaring till den starka känsligheten för stress, det säg att personer med bipolär sjukdom är stressallergiska och med facit i hand kunde Carola förstå både nedstämdheten, den ständiga oron och stresskänsligheten som hon hade levt med i så många år.

Lugnare liv – men inte tråkigare

Efter en 6-årig ihållande depression där hon samtidigt insjuknade i tvångssyndrom och generaliserat ångestsyndrom fick Carola en behandling med fokus på ångest och depression via psykiatrin, detta blev den stora vändpunkten och vägen ut ur mörkret till ett tillfrisknande.

Carola har idag ett annorlunda liv jämfört med innan den mångåriga depressionen. Hon har framför allt fått lära sig att hantera sin stresskänslighet som ett sätt att förebygga depressiva skov. Detta har gjort att hon idag har en lugnare livsstil, som är annorlunda mot för den som hon levde innan insjuknande, men Carola tycker inte att annorlunda betyder sämre!

Hon lever mer hållbart och försöker att fördela och spara på sina resurser för att inte bli sjuk av stress och överansträngning. Livet är lugnare, men inte tråkigare. Det lugnare tempot har gjort att Carola har hittat nya givande intressen och andra spännande vägar. Den psykiska ohälsan har gett ovärderlig kunskap och insikter som hon anser att hon aldrig hade kunnat läsa sig till.