Carola Embretsen föreläser om sina egna erfarenheter av att leva med tvångssyndrom, trichotillomani, GAD (Generaliserat Ångest Syndrom), hälsoångest, depression och en ökad känslighet för stress. Hon delar med sig av vad det har inneburit att ha de olika diagnoserna och tillstånden samt de insikter hon har fått på vägen.

Psykisk ohälsa är det värsta som har drabbat Carola men det har även blivit den största och viktigaste kunskapen som hon har fått i livet. Den har gett Carola en ökad förståelse och kunskap som hon aldrig hade kunnat läsa sig till.

I Carolas föreläsning delar hon med sig av de kunskaper och insikter som hon har fått på vägen. Carola förmedlar hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa och även hur vi kan öka förståelsen och minska stigmat kring psykisk ohälsa.