Jag föreläser om mina egna erfarenheter av att leva med tvångssyndrom, trichotillomani, GAD (Generaliserat Ångest Syndrom), hälsoångest, depression och en ökad känslighet för stress. Jag delar med mig av vad det inneburit för mig att ha de olika diagnoserna och tillstånden.

Psykisk ohälsa är det värsta som har drabbat mig men det har även blivit den största och viktigaste kunskapen som jag har fått i livet. Den har gett mig en ökad förståelse och kunskap som jag aldrig hade kunnat läsa mig till. I min föreläsning delar jag med mig av de kunskaper och insikter som jag har fått på vägen. Jag förmedlar hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa och även hur vi kan öka förståelsen och minska stigmat kring psykisk ohälsa.