Följ med Frida när hon berättar om hur det är att drabbas av psykos sjukdom, om hur det har tagit sig i uttryck under livet och hur hon hanterar sin vardag.

Frida tar tillvara sina friskfaktorer på ett medvetet sätt och hämtar sin energi genom att vara i naturen.  Du får också del av hennes vändpunkter och val som har varit avgörande.

Få en helhetssyn
Föreläsningen ger dig en helhetssyn på människan bakom psykiatriska diagnoser, om hur det är att vara förälder samt ett arbetslivsperspektiv. Vad som kan vara hjälpsamt och om öppenhet på arbetsplatsen.