Erik Widlund har egen erfarenhet av bland annat depression, paranoia, utmattningssyndrom och suicidtankar. I sin föreläsning berättar han om en oönskad livssituation där den enda lösningen var att ta sitt eget liv.

Eriks föreläsning är spontan, utan manus och kommer rakt ifrån hjärtat. Föreläsningen fångar lyssnaren, väcker frågor, funderingar och ökar förståelsen. En berättelse som både anhöriga och sjuka kan känna igen sig i.

Han berättar om otaliga självmordsförsök, alkohol, lidande, feldiagnostisering, felmedicinering och hur hans mor slet vid hans sida. Från hur hans liv förändrades totalt efter att han hade fyllt 20 år då han gick in i en djup depression till vändningen när han som 34-åring fick börja lära sig att leva igen.