I Erik Widlunds föreläsning så får vi följa honom när han hamnar i en oönskad livssituation. Där den psykiska ohälsan tog över och lämnade ett tomt skal av hans tidigare jag och för honom var självmord den enda lösningen. Vid hans sida kämpade hans mor dag och natt för att hålla honom vid liv. 

Erik växte upp med hockey och fotboll och lärde sig att bara visa ”positiva” känslor som skratt och glädje och att ”vara en man”. Han visste inte vad psykisk ohälsa var och trodde att det bara hände andra. Under ca ett år utmattades Erik av bland annat en stressig jobbsituation, anhörigs sjukdom och ekonomi. Han blir paranoid, deprimerad, självmordsbenägen och började slutligen att hata sig själv.

Hans liv handlade om att dö under så många år då depressionen hade tagit över. Smärtan att leva var konstant. Otaliga självmordsförsök, självmedicinering med alkohol tillsammans med en obefintlig sjukdomsinsikt. Erik fick många olika diagnoser och symptom från vården och fick lära sig, för honom, en helt främmande vårdvärld. Han såg sina anhöriga lida av hans sjukdomssituation och han planerade att göra sig ovän med alla anhöriga eftersom han ansåg att de störde hans möjlighet att dö eftersom han älskade dem men hatade sig själv. För honom var det självklart att de skulle ha ett bättre liv utan honom. Den psykiska ohälsan, medicineringen, elchockerna och stressen stal minnet ifrån närmare tio år av hans liv.

Efter närmare tio som dödligt deprimerad och ett enormt lidande så satt Erik vid ett KBT-samtal och ser att terapeuten mitt under en mening fryser till is och efter en stund utbrister ”det är inte som vi tänkt oss”. Där och då vänder Eriks liv och hoppet om ett värdigt liv börjar rota sig. Han får som 34-åring lära sig att leva igen. Rutiner, träning, ändrad vård och levnadsvanor gjorde att han under de kommande åren kämpade sig tillbaka till livet.

Berättar om kärleken från sin mor som höll honom vid liv under många år

Idag är Erik en flitigt anlitad föreläsare som brinner för att öppna upp samhället och bryta stigman och tabun som råder kring psykisk ohälsa. Han lägger stor vikt vid att visa anhörigas kamp och deras enorma betydelse.

Erik berättar rakt från hjärtat. Ärligt, avskalat och fängslande om åren som handlade om döden för honom. Paranoia, depression, självhat, självmedicinering, självskadebeteende, självmordsförsök, anhörigas kamp och vändningen till livet idag. Han berättar även om kärleken från hans mor som höll honom vid liv under så många år.

Citat från Eriks föreläsningar

”Erik har förmågan att förmedla hopp till personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. En gripande föreläsning utifrån det egna måendet med anhörigperspektivet i fokus.”

Enhetschef socialpsykiatrin Hallsbergs kommun.

”Det bästa med föreläsningen är att den engagerar! Alla har vi någon koppling till psykisk ohälsa och dessvärre kanske också suicid. En granne, nära vän , kollega eller släkting eller du själv kan vara drabbad.Vi kan  alla relatera till någon och ämnet  berör oss alla. Det speciella med just Eriks berättelse är hur han har förmåga att enkelt och utan krusiduller, tala om hur det faktiskt var när allt var som värst men också om hur allt vände och hur han ser på livet med glädje, idag. En historia som berör djupt men som också ger hopp till många andra!” 

Enhetschef LSS omsorgen KUMLA kommun.