Seniorverksamhet

Vilket samhälle vi vill åldras i? Läs mer  →

Intervjuundersökning med äldre män Läs mer  →

Åldras och må bra Kurs  →

Ensamhetens pris Föreläsningsserie  →

Internationella äldredagen

Se föreläsning från 2022  →
Se föreläsning från 2021  →

Projekt

Suicidpreventivt projekt 2020 till 2022

Vi pratar om livet – män 70+
Projektet finansierades av Folkhälsomyndigheten.
Läs mer  


Psykisk ohälsa och migration 2017 till 2020

Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration 
Projektet finansierades av Arvsfonden.
Läs mer  →