Det är en tryckt stämning den här gråa dagen i november. Det är nästan så att man kan ta på den. Mina farbröder, fastrar, farmor, farfar, min mamma och stora syster sitter samlade i vardagsrummet. Jag är 10 år gammal…

Här börjar Malins berättelse om sorg som barn, utmattning, ofrivillig barnlöshet, familjehem, depression och vikten av att få avslut för att kunna vända sorg till en styrka.

Malins liv har tagit henne till England som häst au-pair och student för att sedan landa i Sverige för att försöka följa hennes uppfattning om samhällsnormen kring hur vuxenlivet bör se ut med villa, vovve och Volvo.

Hennes livsberättelse tar oss även genom kampen att bli mamma och den emotionella berg- och dalbana som ofrivillig barnlöshet kan innebära och hur det kan påverka den psykiska hälsan och viktiga vägval i livet.

Hennes nyfikenhet och längtan efter barn tar henne på en oväntad väg in i familjehems världen.  Där får hon äntligen känslomässigt känna sig som en mamma samtidigt som hon inte får vara den mamma som hon hade velat vara.

Att vakna upp, förstå och acceptera sanningen har varit svår.

Malin har lidit av utmattning och depression utan att egentligen förstå det. I hennes värld har hon bara hanterat livets upp och nergångar. Att vakna upp, förstå och acceptera sanningen har varit svår.

En skilsmässa och upplevelsen av maktlöshet sätter perspektiv på livet och gör att obearbetad sorg från barndomen tas omhand. Som ensamstående familjehemsmamma blir vikten av att ta hand om hälsan oerhört viktig. Att senare träffa sin tvillingsjäl gör att den upplevda ensamheten på ett oväntat sätt lämnar.

Idag lever Malin med sin blivande man och tillsammans har de ett räddningsprojekt till häst, ett par katter och en sommartillvaro i Grekland. Hon är inte längre familjehem men arbetar 100 % och har även ett hobbyföretag. Hästen och träning är viktig för hennes hälsa.

Malins föreläsning är en resa mellan hopp och förtvivlan och sökandet efter lycka. Malin föreläser om sorg, ofrivillig barnlöshet, utmattning och depression.