Berätta din historia – det hjälper andra

Vi söker dig som är 60+ och har erfarenhet av psykisk ohälsa – din egen eller en anhörigs.

Du har erfarenhet av att det går att ta sig ur svåra perioder, och en vilja att sprida hopp genom att berätta om vad som har hjälpt och hjälper just dig.

Till psykisk ohälsa räknas allt från oro och nedstämdhet till diagnoser. Hos äldre kan ofrivillig ensamhet och att inte längre känna sig behövd leda till en ökad känsla av hopplöshet, depression och risk för suicid. Den som känner så har rätt till hjälp. Det finns hjälp att få.

Som seniorambassadör hjälper du till genom att berätta om dina egna erfarenheter. Du kan ha drabbats av nedstämdhet, sömnlöshet, ångest eller depression på äldre dar, eller så har du levt med perioder av psykisk ohälsa stora delar av livet.

Du kan också vara anhörig till någon med antingen ett psykiskt/psykiatriskt tillstånd eller en sjukdom som demens eller stroke, som drabbar även dig. Oavsett hur just dina utmaningar ser ut, har du hittat sätt att hantera dem så att du också kan förmedla hopp.

Nu vill du bidra med dina erfarenheter för att sprida kunskap och ge hopp till andra.

Kom med som seniorambassadör

Du får utbildning och fortbildning om hur du ska presentera din historia så att det känns rätt för dig.
Du blir en del av ett nätverk där vi stöttar varandra. Din berättelse kommer att beröra och hjälpa andra. Du gör en insats och bidrar till förändring.

Du behövs. Seniorambassadörer föreläser för vårdpersonal, politiker och allmänheten på vårdkonferenser, skolor och utbildningar, panelsamtal, fokusgrupper och i andra sammanhang för att öka kunskapen om hur det är att åldras med psykisk ohälsa.  

Vägen till att bli seniorambassadör

För att bli seniorambassadör hos Hjärnkoll behöver du genomgå några olika steg och utbildningar:

  • En intervju med din regionala samordnare.
  • Hjärnkolls grundutbildning till att bli ambassadör, på 2 dagar + 1 dag.
  • En digital seniorutbildning som omfattar ca 1 timmes filmer, lite hemuppgifter och två diskussionstillfällen tillsammans med andra.

När du är klar med detta, är du färdig seniorambassadör.

Logga in på seniorutbildningen här >>


Samtalsledare

Som färdig seniorambassadör kan du även gå samtalsledarutbildningen, och då även leda samtalsgruppen Vi pratar om livet. Läs mer

Här berättar Bengt Westling och Elizabeth Odalen Bjord om varför de har valt att bli seniorambassadörer.
Vi söker dig, 60+

Om rollen som ambassadör

Om varför de är ambassadörer