Från hjärtat berättar Katja följande i sin föreläsning:

  • Ha ätstörningar som ung flicka
  • Vara dotter till en bipolär pappa
  • Hur depressionen hänger över henne som en överhängande mörk demon, vilken existens måste ständigt kvävas och gömmas undan. Om den får övertaget kan det leda till lidande, ångest, panikångest, psykisk smärta, paranoida vanföreställningar, tvångsvård, slutenvård och ECT.
  • Trots allt finns det möjligheter till återhämtning, hopp och tro på framtiden.

Katja var en duktig, ambitiös och skötsam Skånetös som fick atypiska ätstörningar vid ung ålder och under stor del av sin tonårstid får kämpa med pappans tilltagande psykiska ohälsa. Hon berättar öppet, naket och levande om sin livshistoria och den snirkliga resa hon gjort. Hon har under sitt liv varit längst ner i den svartaste avgrundens källare med utmattning, ångest, depression, dystymi och tvångsvård, men tagit sig upp igen efter en lång tid av olika sorts behandlingar och har slutligen efter egen reflektion hittat sin mening.

Idag arbetar Katja med läkemedelssäkerhet och medicinsk information på ett veterinärmedicinskt företag. Hon vill genom att berätta om hennes erfarenheter av depression öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa, dess negativa, stigmatiserande men även positiva sidor.

Hon har bättre strategier för återhämtning och att få ordning på livet, vilka som hon gärna delar med sig av. Det handlar mycket om att acceptera, förstå kroppsliga och mentala signaler och hitta balans i livet som gagnar en själv och omgivningen. Katjas berättelse handlar mycket om att förmedla hopp då hon idag har ett gott liv på alla sätt.