Jenny Häggblom föreläser om sitt förflutna som elitidrottare på landslagsnivå, med bland annat internationella erfarenheter.

Jennys karriär slutade i utbrändhet och idag läser Jenny på ett masterprogram inom idrottsvetenskap. Hon föreläser sina erfarenheter om psykisk ohälsa inom idrottsvärlden med hopp om att hjälpa andra i liknande situation.