Jenny kommer från Malmö och har vuxit upp i en på alla sätt trygg och kärleksfull familj. Detta är dock inte alltid en garanti gör god psykisk hälsa.

Efter en mängd olika stressorer, utmaningar i att hantera den känslostorm som vägen till vuxenblivande innebär och höga krav på sig själv insjuknade Jenny i en ätstörning och ett självskadebeteende under tonåren. I brist på god vård förvärrades svårigheterna och försvårades av djupa depressioner och suicidförsök som till slut resulterade i långa perioder av slutenvård och tvångsvård. Hon har varit längst ner i den svartaste avgrundens källare men tagit sig upp igen efter en lång tid av behandlingar, medmänskligt stöd och egen reflektion och hittat sitt varför.

Efter många år och olika former av vårderfarenheter fick Jenny äntligen rätt hjälp och stöd. Hon fick vara fullt ut delaktig i utformandet av vården och bli sedd, hörd och bekräftad som en unik människa med resurser, drömmar, mål och behov och en möjlighet att i en trygg och empatisk relation kunna växa som människa. Hon delar gärna med sig av de erfarenheter som hon upplevt som genuint hjälpande i sin återhämtningsprocess, hur ett framgångsrikt samarbete med vårdpersonal skapas och vilka redskap och strategier som varit värdefulla under denna resa. En resa som gått från djup förtvivlan, maktlöshet, skam och svårigheter att reglera starka känslor till ett liv med mening, värdighet, självtillit, människovärde, full delaktighet i samhället och ett rikt socialt sammanhang.

Idag arbetar Jenny som sjuksköterska, har ett stort engagemang i brukarföreningar på området psykisk hälsa, bedriver forskning och verkar som spetspatient. Hon vill genom sina föreläsningar öka förståelsen hos samhällets aktörer för vad det kan innebära att leva med psykisk ohälsa och hur vården kan bli bättre på att möta och stödja människor för att resan mot återhämtning ska bli framgångsrik.

Jenny berättar väldigt öppet, naket och levande sin historia om sin resa och det som varit avgörande för att åter nå hälsa och välbefinnande. Hon vill förmedla hopp om att tillfrisknande är möjligt, förmedla det egenerfarna perspektivet som en viktig källa till kunskap och fördjupad förståelse av vad som ur ett brukarperspektiv är viktiga kärnkomponenter i en framgångsrik vård, omsorg, behandling, stöd och hjälp för att nå återhämtning och vilken avgörande roll det mellanmänskliga mötet kan innebära.