Präst, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Teologie doktor, filosofie doktor samt docent i psykologi vid Karolinska Institutet.

Jag arbetar som präst med samtal med människor som har psykisk ohälsa. Av och till har jag också dop, vigslar och begravningar i olika församlingar. Många söndagsmorgnar har jag gudstjänst i S:t Paulskyrkan på Mariatorget, Stadsmissionens kyrka för hemlösa.

Jag har skrivit boken ”Att vägra ge upp – att leva med återkommande depressioner” som kom ut på Norlén och Slottners förlag 2014. År 2016 skrev jag en bok med titeln “Själavårdssamtal med utsatta människor” på Proprius förlag.

Jag föreläser gärna om den depressionssjukdom jag kämpat med hela livet, likaså om existentiella och andliga frågor, hur man kan handskas med påfrestningar i livet och om möjligheter att bli djupt tillfredsställd i sitt liv.

Jag är med i Teatergruppen Reflex och i Teaterkören i Kärrtorp. Jag tycker om att vandra ute i naturen, att läsa och att se film. Och så har jag mina båda bengalkatter Erik och Ester som kräver kontakt och spännande aktiviteter, helst att vara på landet och smyga i skogen…..

Jag är Hjärnkollsambassadör för att jag vill stödja andra människor i svåra situationer genom att samtala och dela med mig av kunskaper och livserfarenheter.