Elisabeth Arborelius föreläser om den depressionssjukdom hon har kämpat med hela livet utifrån en svår barndom, likaså om existentiella och andliga frågor, hur man kan handskas med påfrestningar i livet och om möjligheter att bli djupt tillfredsställd i sitt liv.

Hon vill stödja andra människor i svåra situationer genom att samtala och dela med sig av kunskaper och livserfarenheter, både från sitt eget liv och utifrån sitt arbete med människor som har psykisk ohälsa.

Som seniorambassadör vill Elisabeth föreläsa om den livsprocess åldrandet innebär, såväl utifrån egna erfarenheter som utifrån många års erfarenheter av samtal med äldre vid hembesök i den församling hon arbetar som präst/själavårdare. Elisabeth är präst, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, teologie doktor, samt docent i psykologi vid Karolinska Institutet.

Elisabeth har skrivit boken ”Att vägra ge upp – att leva med återkommande depressioner” som kom ut på Norlén och Slottners förlag 2014. År 2016 skrev skrev hon boken ”Själavårdssamtal med utsatta människor” på Proprius förlag.


Mer om Elisabeth:

Lyssna på Elisabeths föreläsning i St Paul:
Elisabeth nyligen hemkommen från sjukhuset efter att ha haft Covid-19

Läs ett utdrag ur boken ”Att vägra ge upp”
Att vägra ge upp – att leva med återkommande depressioner