Elisabeth Arborelius föreläser om den depressionssjukdom hon har kämpat med hela livet, likaså om existentiella och andliga frågor, hur man kan handskas med påfrestningar i livet och om möjligheter att bli djupt tillfredsställd i sitt liv.

Elisabeth vill med sin föreläsning stödja andra människor i svåra situationer genom att samtala och dela med sig av kunskaper och livserfarenheter.

Hon arbetar med samtal med människor som har psykisk ohälsa. Elisabeth är präst, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Teologie doktor, filosofie doktor samt docent i psykologi vid Karolinska Institutet.

Elisabeth har skrivit boken ”Att vägra ge upp – att leva med återkommande depressioner” som kom ut på Norlén och Slottners förlag 2014. År 2016 skrev jag en bok med titeln ”Själavårdssamtal med utsatta människor” på Proprius förlag.