Mark Ennis föreläser på svenska eller på engelska med ett levande bildspråk och erbjuder en inblick i en livslång utmaning och den livskris som till slut landade i diagnosen ADHD vid 54 års ålder. Mark har deltagit i flera poddar på svenska och engelska där han öppet diskuterar sin bakgrund, krisen, diagnosen och vändpunkten när han förstod sin diagnos och hur den påverkat honom.

Ett framgångsrikt yrkesliv med chefsuppdrag runt om i världen bromsades 2015, med en utmattningsdepression och en ADHD diagnos.

Utmattningssyndrom och ADHD

Man pratar om att ”gå in i väggen”. ”Det har jag aldrig gjort. – Jag har gått igenom den ena efter den andra tills det inte fanns några väggar kvar.”

Under sin föreläsning berättar Mark om känslorna, förvirringen och isoleringen han upplevde under sin depressiva mörkaste period, men också om vändpunkten, självinsikten och hur han nu samarbetar med Attention och Hjärnkoll för att dela sina erfarenheter.

Rollen som ofrivilligt anhörigstöd i uppväxten

Mark berättar om uppväxten i en alkoholistfamilj där han som äldst av fem syskon, redan som barn tog hand om hemmet och hur hans roll som ofrivilligt anhörigstöd följde med honom in i vuxenlivet och arbetslivet. I detta var kanske ADHD-diagnosen en räddning tillsammans med de egna resurserna, vilket ger en intressant reflektion i både det positiva och negativa med ADHD.

Som Hjärnkollambassadör föreläser Mark på både svenska och engelska.

Mer om Mark
Mark kommer från Dublin på Irland och har bott i Stockholm sedan slutet på 80-talet. Han arbetar heltid men hinner med en hel del positiva projekt på sidan om tack vara sina egna resurser och sin ADHD-diagnos. Hans essä ”Svarta hunden och jag” som publicerades i antologin ”Att åldras med ADHD och Autism” 2022 utgör grunden i hans föreläsningar.

Se filmen som tagits fram med Attentions projekt Äldrelyftet