För att ingen ska drabbas av de upplevelser som han har fått erfara vill Josef med sin föreläsning öka kunskapen om autism. Hans tips om hur man bemöter människor med autism är att ta hänsyn, ha respekt och att vara medmänsklig.

Kunskapen behöver ökas i samhället men för att nå fram till berörda behöver man vara öppensinnad. När jag fick min autism var det som en bekräftelse. Jag vill förmedla att det är helt okej att inte vara som alla andra. Vi är alla olika och det är det charmiga.

Det citerar Josef. Skoltiden är vad han börjar minnas ifrån. När han till en början gick förskoleklass och hur han märkte att han inte var som alla andra barn.

Vad Josef önskade då var att omgivningen hade haft en bättre förståelse och acceptans. Att vissa situationer som uppstod kunde ha hanterats på ett annat sätt eller undvikits.

Än idag önskar Josef att en del av omgivningen kan ha en bättre förståelse och acceptans. Det är budskapet han vill sprida med sin berättelse. För att undvika att andra människor likt honom med NPF-diagnoser eller övriga funktionsnedsättningar ska gå igenom en försämrad livssituation kan Josefs berättelse vara en ögonöppnare. Det har varit kämpigt med vägen till Josefs utveckling, men idag kan han berätta om den långa brokiga väg som han fått erfara. Han vill bidra med en attitydförändring.

Josef är i styrelsen för Autism Stockholms Län. Genom olika former av påverkansarbeten ser han till att livssituationen för människor med autism förbättras. De arbetsområden han brinner för inom styrelsearbetet är inom Hälso- och sjukvård samt arbetsmarknad. Josef är även Autismombud för Autism Sverige, insiktsutbildare för Funktionsrätt Stockholms Län och Rotarian. Han har föreläst för bland annat Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm vilket blev högt uppskattat.

Josef är också artist och föreläsare. Han går under artistnamnet JOSEF ICEMEN och vill med sin musik inspirera till att vi alla är unika och bidra med en attitydförändring genom hans låtar. Håll utkik på sociala medier och på musikstreamingtjänster.


Mer om Josef:
Titta på Josefs webbsida och anmäl dig gärna till nyhetsbrevet: www.joseficemen.com
Lyssna på Josefs podcast: Society and Stuff with JOSEF ICEMEN!