Amanda föreläser om sina erfarenheter av bipolär sjukdom typ 2 både som patient och som personal. Det har varit en lång resa för Amanda att få sin bipolära diagnos. Idag vet hon vilka anpassningar som sjukdomen kräver för att kunna leva ett så friskt liv som möjligt.


Erfarenhetsområden:

  • Bipolär sjukdom
  • Depression
  • Suicid
  • Feldiagnos
  • Återhämtning
  • Arbete inom psykiatri
  • Terapihundarbete


Föreläser även om psykisk ohälsa i relation till:

  • Arbetsplats och anpassningar
  • Psykisk ohälsa och hundar
  • Skola/tonår