Linnéa Andersson föreläser om hur hon som 19-åring hamnade i en depression efter studenten. Depressionen ledde till ett kontrollbehov där hon utvecklade bulimi, en fixering vid att träna och OCD (tvångssyndrom). Efter att ha fått rätt hjälp har Linnéa varit frisk i över 15 år. 

Linnéa flyttade hemifrån tidigt på grund av långt avstånd till skolan. Detta fungerade bra så länge hon gick i gymnasiet. Efter studenten skaffade hon sig snabbt ett arbete för att betala räkningar, något hon var väldigt stolt över. Lönen räckte inte till så mycket mer än räkningar och behovet av att ha kontroll över livet rann sakta men säkert ur hennes händer. 

Känslan av att vara otillräcklig ledde till en depression och behovet av att kunna kontrollera sin tillvaro ledde i sin tur till en ätstörning. Till en början kände Linnéa sig stolt över att åter igen ha kontroll över något, men näringsbristen i hennes kropp ledde i stället till ett ökat kontrollbehov och hon utvecklade OCD. I ungefär ett halvår levde Linnéa med skammen över att någon skulle upptäcka att hon till exempel inte kunde gå hemifrån eftersom att hon inte vågade lita på att dörren var låst. Men när en barnmorska på ungdomsmottagningen till slut frågade hur hon mådde kom vändpunkten och Linnéa fick hjälp i form av samtalsterapi på vuxenpsykiatriska mottagningen. Linnéa fick hjälp med sin ätstörning men hon fick också förklarat vad OCD var och skammen byttes till en envis kamp om att träna bort tvångsbeteendet och åter igen bli vän med maten samt träningen. 

Uppmärksammar psykisk ohälsa bland tonåringar

Idag bor Linnéa sedan flera år med man, barn och hund i Halmstad där hon arbetar som lärare på högstadiet. På sin arbetsplats har hon inte bara tagit sig an uppgiften som undervisande lärare utan ser även till att uppmärksamma psykisk ohälsa bland tonåringar och tvätta bort skamstämpeln över att vara drabbad genom att prata öppet om det. 

I sin föreläsning berättar Linnéa om de utlösande faktorerna som ledde till hennes psykiska ohälsa samt även vändpunkten och kampen om att bli frisk igen. Hon berättar öppet om skammen hon kände kring att inte förstå sin OCD och hur viktigt det är med ett tryggt närverk kring sig på vägen tillbaka. 

Linnéa har även gått igenom en graviditet med hyperemesis (konstant illamående och kräkningar). Om så önskas kan hon även prata om hur detta har påverkat hennes bakgrund med bulimi.