Veronica Pålsson föreläser om hur det var för henne när föräldraledigheten förvandlades till en mardröm då hon hamnade i en förlossningspsykos och behövde akut vård. Pappan tvingades då själv ta ansvaret för barnet under denna period.

Innan Veronica blev mamma arbetade hon som förskollärare, hade mycket höga krav på sig själv och hade en prestationsbaserad självkänsla.

Hon vill sprida sin berättelse för att minska skulden och skammen som många mammor bär på när det inte blir så som man har tänkt sig. På ett öppenhjärtligt och ärligt sätt berättar hon om hur sjukvården missade hennes rop på hjälp och hur man diskuterade hennes lämplighet som mamma. Hon berättar om hur hon sakta men säkert började hitta sitt eget värde mitt i detta kaos, trots stora brister från sjukvården.

Hon delar med sig av många användbara och värdefulla verktyg och strategier som har hjälpt henne att sänka kraven på sig själv för att kunna bli en lugnare och mer närvarande förälder, men framför allt, för att kunna vara en god förebild för sitt barn genom att prioritera sin egen hälsa och sitt välbefinnande.

Många år senare kom livet ikapp Veronica och hon insjuknade på ett liknande sätt. Hon hamnade då i en utmattningspsykos. Den gången togs hon på allvar av sjukvården och fick gå igenom en utredning som visade att hon hade bipolär sjukdom typ 1.

”Våga leva operfekt”

Att få diagnosen innebar vändpunkten för Veronica. Nu fick hon en förklaring till varför det hade kunnat gå så långt och att hon inte hade gjort något fel. Medicin sattes in och äntligen kunde hon börja fokusera på att läka inifrån och ut.

Hon har utbildat sig till både friskvårdskonsulent och stresspedagog och strävar idag efter att vara sin egen bästa coach. Hennes motto är att ”våga leva operfekt”. Idag är hon lyckligt gift med sonens pappa och har en nära relation till sonen som är 17 år.

Föreläsningen riktar sig främst till nyblivna föräldrar, barnmorskor på MVC och på förlossningen och barnsköterskor på BVC.