Sarah är uppvuxen tillsammans med sina syskon och mamma. Det var en bra uppväxt där Sarah tidigt lärde sig att hjälpa till hemma och att sköta skolan bra. Därför blev det tufft för henne när hennes egna barn inte klarade av de delar som för henne var så självklara.

Sarah har kämpat länge för sina barns rätt till anpassad utbildning och stöd i en tid då samhället inte erbjöd tillräckliga resurser för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta ledde till personliga utmaningar, inklusive en tidsperiod då hon var förlamad från midjan och ner. I denna föreläsning delar Sarah med sig av de strategier hon använde för att hantera och övervinna dessa hinder, och hur hon ser en ljusare framtid för sina barn.

För Sarah blev det en chock när hennes man kom ut som transsexuell och genomgick en könskorrigering. Med tiden hittade hon ett sätt att förhålla sig till det och de började bygga upp sitt nya liv tillsammans. Sarah ger en insiktsfull översikt av transsexualitet och delar med sig av de utmaningar och roliga, omvälvande händelser hon och hennes make upplevde. En tid senare förlorade Sarah sin make i cancer och hon berättar om hur hon och hennes familj anpassade sig till en ny vardag och hittade nycklar till ett bra liv trots de svåra omständigheterna.

Efter en lång kamp med både vården och skolan var det en stor lättnad när barnen äntligen fick anpassade utbildningar och Sarah blev trodd när hon pratade om sina barns svårigheter. I dag är bemötandet bra i kontakt både med vården och skola och man har slutat lägga skulden på att Sarah inte är en bra mamma. I Sarahs berättelse ger hon tips och råd på hur man kan tänka och agera för att bemöta familjer i samma utsatta situation som Sarah. Hon delar även med sig av sina strategier för att överleva som mamma och familj med barn med npf.

Sarah kommer alltid bära med sig sorgen efter sin man, men med åren blir den sorgen lättare att bära. I Sarahs berättelse får ni höra hur hennes mans sjukdom gjorde att transexualiteten blev mer accepterad och hur de tacklade omgivningens tankar kring det. I dag har Sarah en ny sambo och är ett finns exempel på att livet går vidare och kan bli riktigt bra. I sin berättelse delar Sarah med sig om vilka strategier hon har använt för att tackla vardagen.

Idag lever Sarah ett aktivt och hoppfullt liv. Hon är en inspirerande talare som delar med sig av sina erfarenheter för att öka medvetenheten och förståelsen kring livet med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och transsexualitet.

Sarahs föreläsningar ger en öppen och ärlig inblick i de komplexa utmaningar och triumfer som finns i hennes unika liv. Hon delar strategier som hon använt för att navigera genom livets svårigheter och för att hitta glädje och mening i varje steg på vägen.

Läs mer om Sarahs bok ”Livet med Emma”
https://sarahljones.nu