Kan man bli frisk från psykisk ohälsa?  Lisa Isha Förander berättar öppet, om sina erfarenheter av bipolär sjukdom. Från den första inläggning i USA som tonåring till slutenvården 10 år senare i Sverige. Om medicinering, terapi, läkarkontakter samt naturliga vägar och alternativ till psykofarmaka. Hon berättar även om vad som har varit framgångsfaktorer för henne när det kommer till att hantera sin bipolär diagnos.

Lisa kommer från Småland men bor i Stockholm. Hon insjuknade för första gången i psykos som 17-åring när hon var utbytesstudent i USA. Tio år senare, efter akademiska studier och när hon fått sitt första jobb, insjuknade hon igen i Uppsala och fick då diagnosen bipolär, typ 1. Hon delger erfarenhet kring inläggning och bältesläggning i USA, slutenvård i Sverige, medicinering, terapi, läkarkontakter, arbetslivsinriktad rehabilitering, samt naturliga vägar och alternativ till psykofarmaka.

Lisa har varit längst ner på den djupaste botten, men också högst upp i himlens ljus med två sjukdomsepisoder i livet vid 17 och 27-års ålder. Därefter har Lisa inte behövt insjukna igen utan har med hjälp av läkares hjälp kunnat sluta med sin stämningsstabiliserande medicin och tar nu bara naturliga preparat och lever sunt. Hon har nu inte varit sjuk på 16 år.

Balans mellan vila och aktivitet

Lisa delar med sig av sina framgångsfaktorer vid bipolär diagnos. Ett liv där fokus hela tiden ligger på balans mellan vila och aktivitet samt lagom dos av kost, motion och sömn. För Lisa har yoga, ayurveda, mindfulness och frigörande dans haft stor betydelse för läkning och välmående, men också naturen, löpning och träning på gym. För att inte glömma stöd från familj, vänner och nära relationer och många gånger förstående läkare, terapeuter och arbetsgivare.

I dag lever Lisa ett friskt, ”normalt” och harmoniskt liv med jobb och pojkvän. I sin anställning som jobbcoach ger hon stöd till andra som har funktionsutmaningar. Som egen företagare undervisar Lisa yoga, mindfulness och ayurveda.

Med sin egen berättelse vill Lisa sprida hopp och inspirera andra med psykisk ohälsa att genom en sund livsstil, dagliga rutiner och viss disciplin hitta livsglädje och tillfrisknande igen. Lisa vill bidra till öppenhet och kunskap om psykisk ohälsa samt minska fördomar, skuld och skam. Kanske kan även du få med dig några tips och idéer kring naturliga vägar och alternativ som kan vara intressanta att pröva för bättre välbefinnande.