Som 27 åring fick Emma en diagnos som hon då var obekant med. Hon delar med sig av sina erfarenheter utifrån arbete, familjeliv och egenupplevda svårigheter och att leva med de följder en utmattningsdepression kan leda till.

Genom att dela sin berättelse vill Emma bidra till ökad kunskap kring psykisk ohälsa och vikten av att ta hand om sig själv.

Föreläsningen förmedlar bilden av att det är komplext att leva med utmattningssyndrom. Emma förmedlar hopp och visar på vägar till att leva ett rikt liv trots begränsningar.