Else-Marie har arbetat som verksamhetschef för Suicidprevention i Väst. Att ta livet av sig som en sista utväg är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Ett steg i det förebyggande arbetet är att bryta tabun och myter kring suicid och öka kunskapen i ämnet. Else-Marie är utbildad lärare och instruktör i Psykisk Livräddning och Första hjälpen till psykisk hälsa.

Else-Marie föreläser utifrån erfarenheter av psykisk ohälsa och suicid i sin närhet, varvat med den kunskap om suicidprevention som hon fått via professor Jan Beskow som forskat i ämnet i mer är 50 år samt via Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) på Karolinska Institutet.