På Hannes föreläsning får vi höra om hans erfarenhet av att drabbas av en utmattningsdepression. Han delar med sig om vad som ledde honom dit, den trevande vägen tillbaka och vilka strategier som har fungerat för honom. Efter föreläsningen hoppas han att den nya kunskapen kan hjälpa lyssnare att lättare möta en närstående, vän eller arbetskamrat i en liknande situation – eller sig själv.

Hannes berättar om hur stressen lägrade hans kropp, om skammen och tystnaden kring psykisk ohälsa. Hur han slets mellan att lämna sitt gamla liv bakom sig, och rädslan över att stå utanför det liv han byggt upp, och genom det förlora sin identitet. Han berättar om det obeskrivliga i att bli pappa, men hur han försummade sin son för att prestera på jobbet. Hur han länge försökte förneka att han behövde lämna sitt jobb, då det hade kommit till en punkt då han inte längre visste vilka drömmar och tankar som var hans, och vilka som var företagets.

Kärleken gav honom modet

Tillslut bestämde han sig för att resa iväg en tid, för att få vara i fred, få utrymme att tänka och fatta ett beslut. Han är i efterhand tacksam för det stöd han fick av en chef som uppmuntrade honom att åka iväg. Även kärleken gav honom modet att våga ta steget och lämna företaget. Den kvinna han mött några år tidigare hade revolutionerat honom och med henne blev nuet så exploderande vackert att behovet av att rusa genom livet han tidigare känt försvann. Under sin återhämtning började han ta långa promenader när tankarna blev överväldigande, inte för att fly undan tankarna, utan för att hantera dom. Promenaderna övergick senare i löpturer och styrketräning. Hannes skrev under tiden även om sina upplevelser av sjukdomen, vilket resulterade i en skiva, och han bestämde sig för att börja tala om det han hade upplevt.

Hannes mår idag fint och njuter av att se sin son finna sin passion i livet. Han umgås mycket med sin familj, sin livskamrat och barnen. Han har alltid varit fysiskt aktiv och trivs bäst i rörelse. I nuläget arbetar han inom barnomsorgen, föreläser och bor i både Riddarhyttan och Stockholm.

Hannes vill att föreläsningen ska väcka tankar kring vad vi värderar i livet. Att den ingjuter hopp och mod att våga lämna en arbetssituation eller livssituation som tar mer energi än vad den ger. Hans förhoppning är att tystnaden och skammen kring psykisk ohälsa ska brytas och att vi ska våga prata om det som är svårt och jobbigt.

Efter själva föreläsningen önskar Hannes att det ska finns tid över för samtal, frågor och reflektion. Föreläsning och frågestund tar ca 1 – 1,5 timme.