Välkommen till seniorverksamheten!

 

Det är aldrig för sent att må bra. Men det behövs mer kunskap inom vård och omsorg för att fånga upp och motverka äldres psykiska ohälsa. Det behövs också en allmän attitydförändring för att minska ålderism, fördomar och åldersdiskriminering i samhället.

Hjärnkolls Seniorverksamhet arbetar för att sprida kunskap och motverka fördomar om psykisk ohälsa bland äldre. Det gör vi på två sätt:


Seniorambassadörer
som föreläser och berättar om sina egna erfarenheter av att åldras med psykisk ohälsa – om utmaningar och hopp.

Samtalsgrupper Vi pratar om livet för seniorer som är intresserade av att stanna upp och reflektera över hur livet blev och dela sina erfarenheter med andra. Det finns grupper för enbart män, för enbart kvinnor och blandade grupper. Grupperna leds av en seniorambassadör.