Adelina föreläser om sina erfarenheter som dotter till en mamma med bipolär sjukdom, om hur det var för 30 år sedan då hennes mamma fick sin diagnos.

Adelina berättar om sitt liv som ensamstående ung mamma, om trauman och hennes egna bipolära diagnos. Hon berättar också om allt hon och hennes son varit med om, LVU-beslut, sonens mående och hur de gång på gång tagit sig upp och om hur hon kommit dit hon är idag.

Hör Adelina berätta om hur hennes bipolära sjukdom idag är hennes minsta problem.

Finns det hopp?
Ja, det gör det. Adelina har både tappat och funnit hopp flera gånger.

Vad hade behövts för att underlätta hennes liv?
Adelina talar om kunskap, fördomar och vikten av insikter kring att människor är olika individer som behöver olika saker och olika bemötande oavsett diagnos.