Psykisk (o)hälsa och (o)frivilligt singel

Från fulltecknad arkitekt till patient inom psykiatrin. Mona berättar om hur livet förändrades i samband med psykosgenombrott och om sina redskap för återhämtning.

Livskrisen hände i samband med skilsmässa och hon delger hur hon hanterade nära tjugo år som singel.